Wszystko o ptakach

Strona domowa autora i tłumacza

O autorze

Michał Radziszewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracę magisterską poświęcił tematyce finansowania ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Od roku 1994 jest członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a w latach 2006-2009 był również jego etatowym pracownikiem, uczestniczącym w realizacji projektu „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” (LIFE05 NAT/PL/000101) – największego z dotychczas przeprowadzonych w kraju projektów ochrony ptaków. Był współzałożycielem AwiBazy – ogólnokrajowej, internetowej bazy danych o obserwacjach ptaków, przekształconej w platformę ornitho.pl. Jako długoletni współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, został wyróżniony za wkład w poznanie ornitofauny regionu śląskiego. Od roku 2009 jest honorowym współpracownikiem Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, uprawnionym do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. Jest współautorem Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski i autorem kilku innych książek poświęconych ptakom, a także publikacji, które ukazywały się w Gazecie Wyborczej, miesięczniku Wiedza i Życie i kwartalniku Ptaki. Od kilkunastu lat współpracuje z wydawnictwami Muza SA, Dom Wydawniczy PWN (wcześniej Carta Blanca) i Oriolus Förlag, jako tłumacz i konsultant.