O mnie

Michał Radziszewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę magisterską poświęcił tematyce finansowania ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. Od roku 1994 jest członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a w latach 2006-2009 był również jego etatowym pracownikiem, uczestniczącym w realizacji projektu “Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” (LIFE05 NAT/PL/000101) – największego z dotychczas przeprowadzonych w kraju projektów ochrony ptaków. Jest współzałożycielem AwiBazy – ogólnokrajowej, internetowej bazy danych o obserwacjach ptaków. Jako długoletni współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, został wyróżniony za wkład w poznanie ornitofauny regionu śląskiego. Od roku 2009 jest honorowym współpracownikiem Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, uprawnionym do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. Jest współautorem Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski i autorem kilku innych książek poświęconych ptakom, a także publikacji ukazujących się m.in. w Gazecie Wyborczej, miesięczniku Wiedza i Życie i kwartalniku Ptaki. Współpracuje z wydawnictwami Muza SA i Carta Blanca (Dom Wydawniczy PWN), jako tłumacz i konsultant.