Wszystko o ptakach

Strona domowa autora i tłumacza

Artykuły

Blaźniak W., Duczmal B., Kaczmarek R., Kawiński W., Matysiak M., Pieczyński S., Radziszewski M., Zawadzki P. 1997. Masowy przelot rybitw białoskrzydłych (Chlidonias leucopterus) na Stawach Przygodzickich. Orlik 28: 13-15.

Kaczmarek R., Radziszewski M. 1997. Zimowa obserwacja świergotka polnego Anthus campestris. Przegląd Przyrodniczy, tom VIII: 225.

Radziszewski M. 2005. Zdzisław Pałczyński – z mikrofonem wśród ptaków (część 1). Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 4/2005, s. 24-25.

Radziszewski M. 2006. Zdzisław Pałczyński – z mikrofonem wśród ptaków (część 2). Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 1/2006, s. 22-23.

Radziszewski M. 2006. Ornitolog z powołania, ornitolog z zawodu – wywiad z profesorem Andrzejem Dyrczem (część 1). Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 3-4/2006, s. 27-34.

Radziszewski M. 2007. Wywiad z profesorem Andrzejem Dyrczem (część 2). Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 1/2007, s. 25-26.

Radziszewski M. 2007. Wielkie nadzieje, wielkie wyzwania – burzliwe losy projektu ochrony wodniczki. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 1/2007, s. 20-21.

Radziszewski M. 2007. W pogoni za ptakami – wywiad z Pawłem Gębskim. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 4/2007, s. 19-21.

Radziszewski M. 2008. Gniazdowanie modraszki Cyanistes caeruleus w gnieździe oknówki Delichon urbicum. Kulon 13: 110-111.

Radziszewski M., Marczewski A., Kilon D. 2008. Pierwsze stwierdzenie mewy karaibskiej Larus atricilla w Polsce. Notatki Ornitologiczne 49: 162-167.

Radziszewski M. 2008. Lato nad Biebrzą, zima w Senegalu. Wiedza i Życie, nr 3/2008, s. 46-48.

Radziszewski M. 2008. Kamieniuszka – kaczka dziwaczka. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 2/2008, s. 13-16.

Radziszewski M. 2008. Dolina Baryczy – „Biebrza” na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 3/2008, s. 30-34.

Radziszewski M. 2008. AwiBaza – ogólnopolska baza danych o obserwacjach ptaków. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 3/2008, s. 23-25.

Radziszewski M. 2009. Zagadkowe losy czajki towarzyskiej. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 1/2009, s. 12-15.

Radziszewski M. 2009. Z wizytą w Bretanii. Ochrona wodniczki na szlaku migracji. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 1/2009, s. 7.

Żurawlew P., Radziszewski M. 2012. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 1. Podsumowanie roku 2009. Ptaki Wielkopolski 1: 177-201.

Mizera T., Wylegała P., Kujawa D., Radziszewski M. 2013. Gniazdowanie łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Wielkopolsce. Ptaki Wielkopolski 2: 32-39.

Radziszewski M. 2013. Pojawy sępa płowego Gyps fulvus w Wielkopolsce w kontekście jego występowania w Polsce i krajach ościennych. Ptaki Wielkopolski 2: 40-53.

Żurawlew P., Radziszewski M. 2013. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 2. Podsumowanie roku 2010. Ptaki Wielkopolski 2: 127-148.

Żurawlew P., Radziszewski M. 2013. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 3. Podsumowanie roku 2011. Ptaki Wielkopolski 2: 152-176.

Wylegała P., Radziszewski M., Iciek T., Mielczarek S., Krąkowski B., Szajda M., Cierplikowski D., Kaczorowski S., Kiszka A., Plata W., Kaczmarek Sz., Kujawa D., Nowak B., Przystański M., Ilków M., Wyrwał J., Bagiński W., Takacs V., Rosiński T., Pietrzak T. 2014. Liczebność i rozmieszczenie lęgowej populacji śmieszki Chroicocephalus ridibundus oraz zausznika Podiceps nigricollis w Wielkopolsce w roku 2013. Ptaki Wielkopolski 3: 101-111.

Żurawlew P., Radziszewski M. 2014. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 4. Podsumowanie roku 2012. Ptaki Wielkopolski 3: 151-178.